NETİN A.Ş. BGYS POLİTİKASI

  1.                   AMAÇ:

Bu politikanın amacı; temel bilgi güvenliği prensiplerini tanımlamak ve bu prensiplere üst yönetimin verdiği desteği ifade etmektir.

  1.                   KAPSAM:

Bu politikanın kapsamı tüm organizasyon ve bilgi varlıklarıdır.

  1.                   SORUMLULUKLAR:
    1.             Genel Müdür

Politikanın şirketin bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından ve politikanın uygulanması için gerekli kaynak ve gözetimin sağlanmasından, politikanın en az yılda bir kez veya politikada değişiklik gerektirebilecek durumlarda gözden geçirilmesinden sorumludur.

  1.             BGYS Temsilcisi

Genel Müdür tarafından görevlendirilen BGYS Temsilcisi, Bilgi Güvenliği Politikasının şirket ihtiyaçlarını karşılar nitelikte bulunmasından, uygulanması için gerekli destek ve gözetimin sağlanmasından sorumludur.

  1.             Tüm Personel

Bilgi Güvenliği Politikasının gereklerinin görev alanlarının gerektirdiği biçimde yerine getirilmekten sorumludur.

  1.                   TANIMLAR

BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Gizlilik : Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır. 

Bütünlük : Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır. 

Erişilebilirlik: Bilginin ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır.


 

  1.                   UYGULAMA

Misyon        :

 

Müşterilerimize yenilikçi, güvenilir ve yüksek kaliteli yazılım çözümleri sunarak, işletmelerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak.

 

Vizyon     :

Dünya genelinde birçok sektörde lider bir yazılım şirketi olmak ve müşterilerimizin işlerini dijitalleştirmelerine yardımcı olmak için sürekli olarak teknolojik yenilikler sunmak.

 

BGYS Politikası

 

 

  1.                   YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.